Jak získat financování pro postdoky?

12. 3. 2021

Jak získat financování pro postdoky?

Rádi bychom Vám představili Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) - program Evropské unie, který poskytuje financování pro postdoky ve formě 2letých fellowshipů.

Díky dalším programům, které jsou na podanou žádost navázány, je šance na získání financování velmi reálně dosažitelná.

Proto bychom vás chtěli s možnostmi, které program MSCA nabízí, blíže seznámit a podpořit vás v podání žádosti!

Jaká je myšlenka MSCA? Co je podstatou návrhu?

Podstatou programu MSCA Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF) je podpora všestranného odborného i kariérního rozvoje mladých vědeckých pracovníků.

Základem žádosti je kvalitní vědecký návrh a rozvoj odborných dovedností postdoka pod vedením zkušeného supervisora, jehož role je při psaní návrhu i při realizaci projektu velmi důležitá.

Důležitý je ale také plán kariérního rozvoje postdoka v dalších oblastech, jako je např. duševní vlastnictví, Open science, publikační strategie, řízení skupiny či komunikace vědeckých výsledků s odbornou i laickou veřejností. Projektová podpora Vám může při sestavování plánu kariérního rozvoje postdoka poskytnout konzultaci.

 

Kdo může o MSCA Postdoctoral Fellowship žádat?

MSCA-PF je určen pro postdoky, kteří mění své působiště a přecházejí či v nedávné době přešli na jinou instituci.

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

 • nejpozději k datu deadline obhájit PhD
 • žadatel může být nejdéle 8 let po získání titulu PhD
 • v posledních 3 letech strávil v ČR maximálně 12 měsíců (krátkodobé pobyty např. jako návštěva rodiny se nepočítá, jde o aktivní vykonávání vědy/studium PhD mimo ČR; počítáno do deadlinu odevzdání žádosti)

Prakticky: Pokud přijímáte postdoka přicházejícího ze zahraničí, doporučujeme vždy zkontrolovat, zda je způsobilý žádat o MSCA-PF! (platí i pro již přijaté postdoky se smlouvou uzavřenou po 15. 9. 2020)

Co fellowship nabízí?

MSCA-PF nabízí financování mzdy postdoka, poskytuje mu také příspěvek pro rodinu i na věcné náklady po dobu 2 let:

Jaká je šance na získání fellowshipu?

MSCA-PF je vysoce konkurenční soutěží. Aby postdok dosáhl na přímou podporu programu MSCA-PF, obvykle musí hodnocení jeho návrhu dosahovat hodnoty přibližně 93 %, kterého dosáhne 10-15 % žadatelů.

Ale vedle této základní soutěže jsou jsou ještě dvě další "pod-soutěže", do kterých můžete žádost zařadit, a které poskytují stejnou výši podpory:

 • ERA Fellowship (dříve Widening Fellowship) - pro postdoky ve vybraných zemích, mezi které se řadí i ČR, je alokována další podpora, která pojme větší množství žadatelů. Potřebná výše získaného hodnocení je přibližně 90 %. V intervalu 90%-100% se pohybuje přibližně 20-30 % žadatelů.
 • MŠMT OP JAK - program, který vyhlašuje MŠMT pro žadatele, kteří nezískali MSCA-PF, ale jejich návrh byl hodnocen jako velmi kvalitní (dosud hodnocení 70 % a více, kterou překoná přibližně 70-80 % žadatelů. Poprvé bude tato výzva vyhlášena s určitým časovým odstupem, pravděpodobnost úspěšného čerpání této podpory je ale velmi vysoká (hranice 70 % bude oficiálně potvrzena až po vyhlášení letošní výzvy MSCA-PF dne 15. 4. 2021).

Výše hodnocení se odvíjí od kvality vědeckého návrhu a kariérního plánu, kvality uchazeče i supervizora, ale přibližně 90 % žádostí na MUNI získává v posledních letech hodnocení nad 70 % a tyto žádosti jsou tedy způsobilé žádat o podporu MŠMT z OP JAK.

Jaké jsou termíny?

 • Vyhlášení výzvy MSCA-PF: 18. 5. 2021
 • Deadline pro podání žádosti: 15. 9. 2021
 • Vyhlášení výsledků: únor 2022
 • Předpokládaný začátek projektů MSCA-PF: červen 2022 (lze dojednat posunutí začátku projektu až o 1,5 roku)
 • Vyhlášení výzvy MŠMT OP JAK: jaro 2022
 • Začátek projektů podpořených z OP JAK: leden 2023

 

Tip!: Staňte se hodnotitelem návrhů MSCA-PF a získejte tak cenné zkušenosti

Vedle nových žadatelů o MSCA-PF hledáme také zkušené vědce, kteří by měli zájem stát se interními reviewery pro připravované žádosti a nebo přímo oficiálními hodnotiteli MSCA-PF.

Pokud máte chuť se zapojit do interní skupiny vědců, kteří jsou ochotní pročíst koncepty návrhů a dát k nim postdokům zpětnou vazbu, ozvěte se prosím Jakubu Zemanovi na zeman@rect.muni.cz.

Pokud máte zájem stát se oficiálním hodnotitelem, více informací najdete pod tímto odkazem:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Obě možnosti Vám určitě přinesou zajímavou zkušenost.

Kde získat více informací?

Zveme Vás na online seminář, kde se dozvíte detailnější informace.

Seminář proběhne 28. 4. 2021 v čase 9.30-11.30 a je určen především pro postdoky a jejich supervisory.

V průběhu jara/léta jsou pak plánovány workshopy pro postdoky a jejich supervisory, kde získají více informací o obsahu a formě žádostí o MSCA-PF.

Registrace na seminář

Kdo a jak Vám pomůže s podáním žádosti?

Pomůžeme Vám zkontrolovat způsobilost k podání žádosti o MSCA-PF i s psaním celého návrhu. Neváhejte se na nás obrátit - čím dříve, tím lépe!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info