Navazující magisterský program Virologie

informace o přijímacím řízení

Jak se přihlásit                       Přijímací řízení                     Materiály pro uchazeče

Písemná přijímací zkouška proběhne 21.6.2024 13:00 v učebně B11/306 v areálu Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích.

Písemka sestává z otázek s nabízenými možnostmi, vždy jedna odpověď je správná.

Tematické okruhy přijímací zkoušky:

 • Obecná biologie
  • Chemické složení buňky
  • Nukleové kyseliny: struktura a funkce
  • Proteiny: struktura a funkce
  • Chromozomy, regulace genů, genetická rozmanitost
  • Struktura membrán, přenos látek přes membrány
  • Získávání energie v mitochondriích a chloroplastech
  • Vnitrobuněčné oddíly (organely) a transport
  • Komunikace mezi buňkami
  • Cytoskelet
  • Buněčné dělení, kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt
  • Základy genetiky
  • Základní metody molekulární biologie
 • Obecná mikrobiologie
  • Základní charakteristika mikroorganismů
  • Bakteriální buňka
  • Růst, množení a genetika bakterií
  • Patogenita a virulence bakterií
  • Antibiotika
 • Základy virologie
  • Struktura virů
  • Proces množení virů v hostitelské buňce
  • Základy patogeneze virových infekcí
  • Základy imunitní odpovědi na virovou infekci
  • Nejvýznamnější virové nákazy člověka

Doporučená literatura

 • ROSYPAL, Stanislav, Přehled biologie, Scientia, Praha, 80-85827-32-8
 • Alberts Bruce, Bray Dennis a kol. Základy buněčné biologie, Úvod do molekulární biologie buňky, Espero Publishing, ISBN: 80-902906-2-0
 • Matoulková D., Němec M. Základy obecné mikrobiologie, Masarykova univerzita, Brno, ISBN: 978-80-210-7923-6
 • Vladimír Celer, Vladimír Celer ml. Obecná virologie, Nucleus HK, ISBN-10: 80-87009-70-3

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info