Struktura ústavu

Oddělení ústavu

Jednotlivé laboratoře a pracovní skupiny se sdružují do oddělení, která se svou vědeckou a pedagogickou prací profilují ve specifických oborech experimentální biologie. Jsou to:


Vedení ústavu

Ředitel ústavu: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Zástupce ředitele ústavu: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Pedagogický zástupce: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Tajemník ústavu: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

Sekretariát ústavu

Ekonomka ústavu: Lenka Šťastná (tel. 54949 8244)
Agenda personální a majetková: Dana Stárková (tel. 54949 3438), Jitka Tihlaříková (tel. 54949 7609)
Pracovnice pro PR a marketing: Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D (katerina.tomanova@mail.muni.cz)

Podpora ICT

Centrum informačních technologií SUKB (tel. 54949 2919)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info