Program doktorského semináře

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - podzimní semestr 2022

 

5. 9. 2022, 16:00 hod, B11/305

Přednáška zahraničního hosta

Dr. Alice Helena Dos Reis Ribeiro, Columbia University, New York, USA

Rspo2 inhibits Wnt/beta-catenin signaling during anteroposterior patterning

garant: Mgr. Jakub Harnoš, Ph.D.

 

6. 9. 2022, 10:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Alessio Cantara: Characterization of new ligands to G-quadruplexes and bioinformatics analysis of nucleotide sequences forming these structures

školitel: prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

garant: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

 

6. 9. 2022, 11:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Radovan Krejčíř: Studium molekulárních a funkčních mechanismů nových cytostatik – derivátů pentametiniových solí

školitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

garant: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

 

9. 9. 2022, 9:30 hod, B11/206

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Mgr. Martina Karasová: Buněčný lipidom jako diagnostický a prediktivní faktor v normálních a nádorových buněčných populacích

školitel: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

garant: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

 

14. 10. 2022, 10:00, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Adéla Finstrlová: Studium interakcí mezi fágem a hostitelskými buňkami stafylokoků

školitelka: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.

garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

 

4. 11. 2022, 10:00, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Mária Krchniaková: Nízkomolekulární inhibitory signálních drah a možnosti jejich využití v kombinované terapii solidních nádorů dětského věku

školitelka: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.

garant: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc .

 

25. 11. 2022, 10:00, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. et Mgr. Dita Kadlčíková: Využití metody FISH pro biologickou dozimetrii u pracovníků ve zdravotnictví v rizikových provozech a u onkologických pacientů

školitel: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info