Program doktorského semináře

Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - jarní semestr 2021

 

19. 2. 2021, online, 10:00

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika 

Mgr. Roman Gogela: Studium evoluce systémů determinace pohlaví u rodu Silene

Školitel: RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D.

 

5. 3. 2021, online, 10:00 hod.

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie a anatomie rostlin 

Mgr. Markéta Zajícová: Odezva rostlin na přítomnost léčiv v prostředí

Školitelka: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

 

5. 3. 2021, online, 12:00 hod.

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Michaela Bednaříková: Využití kinetik fluorescence chlorofylu k detekci nízkoteplotního stresu ve fotosyntetickém aparátu lišejníků

Školitel: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

 

26. 3. 2021, online, 10:00 hod.

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů

Mgr. Stanislav Drápela: Synthetic lethality in the therapy of advanced prostate cancer

Školitel: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

 

16. 4. 2021, online, 10:00 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Markéta Hušáková: Použití metody magnetických separací pro izolaci a detekci mykobakterií z biologického materiálu

Školitelka: Mgr. Iva Slaná, Ph.D.

 

7. 5. 2021, online, 10:00 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Michal Zeman: Charakterizace stafylokokových bakteriofágů využitelných ve veterinární praxi

Školitel: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

 

14. 5. 2021, online, 10:00 hod

Přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení v oboru Molekulární biologie a genetika

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

garant: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

 

21. 5. 2021, online, 10:00 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Šimon Farkaš: Potenciál lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk pro přípravu buněk cévních progenitorů

Školitelka: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

21. 5. 2021, online, 11:45 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Viktor Tokan: Pozoruhodné funkční a strukturní rysy transpozonů

Školitel: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, Ph.D.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info