Program doktorského semináře

Doktorský seminář ÚEB II (Bi0101) - jarní semestr 2023

 

27. 1. 2023, 9:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů

Mgr. Romana Šímová: Changes in hyaluronan metabolism in healthy and photoaged skin

Školitelka: Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D.

Garant: doc. Martin Vácha

 

27. 1. 2023, 10:45 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů

Mgr. Svitlana Skoroplyas: Modulation of specific immune response and hypersensitivity reaction by pseurotins

Školitel: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Garant: doc. Martin Vácha

 

8. 2. 2023, 8:30 hod, B11/306

PhD workshop doktorandů programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Garant: doc. Martin Vácha

 

10. 2. 2023, 10:15 hod, B11/205

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů

Mgr. Radek Machát: Patogeneze, diagnostika a prevence významných virových chorob kapra

Školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Garant: doc. Martin Vácha

 

17. 2. 2023, 10:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Radka Vozárová: Cytogenetická a genomická analýza genů pro ribozomální RNA u polyploidních rostlin

Školitel: RNDr. Aleš Kovařík, CSc.

Garant: prof. J. Šmarda

 

3. 3. 2023, 10:00 hod, B11/132

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Mgr. Martin Krkoška: The role of selected kinases in regulation of cancer cell death induced by chemotherapeutic drugs and TRAIL cytokine

Školitelka: doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Garant: doc. Martin Vácha

 

10. 3. 2023, 10:00 hod, B17/432

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie rostlin

Mgr. Lucie Svobodníková: Morfologicko-anatomická studie kořenů rostlin rostoucích v prostředí s léčivy

Školitelka: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Garant: prof. M. Barták

 

23. 3. 2023, 14:00 hod, C03/117

Přednáška zahraničního hosta

Dr. Steffen Scholpp (University of Exeter, UK)

Cytonemes in cell signalling - Spreading Wnt signals in development and disease

Garant: prof. V. Bryja

 

24. 3. 2023, 10:00 hod, B11/306

Přednáška zahraničního hosta

Mgr. Zdeněk Andrysík, Ph.D., University of Colorado, USA

Úloha nádorového supresoru p53 v regulaci odpovědi buněk na stres

Garant: prof. J. Šmarda

 

24. 3. 2023, 11:15 hod, C03/117

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Mgr. Marek Kravec: Nové regulační mechanismy ve Wnt dráze

Školitel: prof. Mgr. Vítězslav. Bryja, Ph.D.

Garant: doc. M. Vácha

 

31. 3. 2023, 10:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Mikrobiologie

Mgr. Martin Struk: Optimalizace podmínek kultivace fotolitotrofních sirných bakterií a jejich využití pro čištění bioplynu

Školitel: doc. Ivan Kushkevych, Ph.D.

Garant: prof. Ivo Sedláček

 

21. 4. 2023, 10:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Sára Lenárt: Fyziologická a patofyziologická úloha proteinu Trop2

Školitel: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Garant: prof. J. Doškař

 

12. 5. 2023, 10:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

RNDr. Martin Toul: Rational protein design driven by kinetic studies

Školitel: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Garant: prof. J. Šmarda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info