Program doktorského semináře

Doktorský seminář ÚEB II (Bi0101) - jarní semestr 2023

 

27. 1. 2023, 9:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů

Mgr. Romana Šímová: Changes in hyaluronan metabolism in healthy and photoaged skin

Školitelka: Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D.

Garant: doc. Martin Vácha

 

27. 1. 2023, 10:45 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů

Mgr. Svitlana Skoroplyas: Modulation of specific immune response and hypersensitivity reaction by pseurotins

Školitel: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Garant: doc. Martin Vácha

 

8. 2. 2023, 8:30 hod, B11/306

PhD workshop doktorandů programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Garant: doc. Martin Vácha

 

10. 2. 2023, 10:15 hod, B11/205

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů

Mgr. Radek Machát: Patogeneze, diagnostika a prevence významných virových chorob kapra

Školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Garant: doc. Martin Vácha

 

17. 2. 2023, 10:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Radka Vozárová: Cytogenetická a genomická analýza genů pro ribozomální RNA u polyploidních rostlin

Školitel: RNDr. Aleš Kovařík, CSc.

Garant: prof. J. Šmarda

 

24. 3. 2023, 10:00 hod, B11/306

Přednáška zahraničního hosta

Mgr. Zdeněk Andrysík, Ph.D., University of Colorado, USA

Úloha nádorového supresoru p53 v regulaci odpovědi buněk na stres

Garant: prof. J. Šmarda

 

31. 3. 2023, 10:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v oboru Mikrobiologie

Mgr. Martin Struk: Optimalizace podmínek kultivace fotolitotrofních sirných bakterií a jejich využití pro čištění bioplynu

Školitel: doc. Ivan Kushkevych, Ph.D.

Garant: prof. Ivo Sedláček

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info