Program doktorského semináře

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - podzimní semestr 2021

 

17. 9. 2021, B11/306, 10:00 hod

Přednáška pro odbornou veřejnost v rámci řízení pro jmenování profesorem v oboru Molekulární biologie a genetika

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.: Viry, které léčí – možnosti aplikací bakteriofágů v medicíně

garant – prof. J. Šmarda

 

24. 9. 2021, B11/306, 10:00 hod.

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Tereza Pauerová: Řízení segregace chromozomů v unikátně velkých zárodečných buňkách a blastomerách časného embrya a důsledky pro jejich další vývoj

garant – doc. P. Kuglík

 

24. 9. 2021, B11/306, 11:00 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Wojciech Krzysztof Jesionek, MSc.: Srovnávací analýza struktury pohlavních chromozómů

garant – doc. P. Kuglík

 

1. 10. 2021, B11/306, 10:00 hod.

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Peter Lenárt: Evoluční mechanizmy ovlivňující fixaci specifických rychlostí stárnutí u pohlavně se rozmnožujících organizmů

garant – prof. J. Šmarda

 

1. 10. 2021 B11/306, 11:30 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. et Mgr. Anna Šenovská: Genetická variabilita populací z doby bronzové z území České republiky

garant – prof. J. Šmarda

 

15. 10. 2021 B11/306, 11:00 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Eva Kutílková: Genetická a epigenetická analýza mezidruhových hybridů u rostlin

garant - prof. J. Šmarda

 

12. 11. 2021, B11/306, 11:00 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Mikrobiologie

Mgr. Antonín Kunka: Strukturní a termodynamická podstata stabilizace proteinů

garant - prof. I. Sedláček

 

19. 11. 2021, B11/306, 10:00 hod

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. Šimon Farkaš: Potenciál lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk pro přípravu buněk cévních progenitorů

garant – prof. J. Doškař


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info