MASH JUNIOR na ÚEB

Hned dva mladí začínající vědci z ÚEB uspěli v prestižní grantové soutěži MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (MASH JUNIOR). Tento grant umožňuje vytvořit podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu u mimořádně perspektivních výzkumných pracovníků krátce po Ph. D.

17. 5. 2021

MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (MASH JUNIOR) byla letos vyhlášena poprvé jako reakce na poptávku podpory mladých začínajících výzkumníků. Mezi 36 přihlášenými byla více než polovina z oblasti Life Sciences. Po závěrečném kole pohovorů bylo napříč obory vybráno sedm vítězů, kterým k osamostatnění pomůže finanční podpora ve výši 2 mil. Kč ročně na dobu 3 let s možností prodlužení o další 2 roky. Mezi oceněnými jsou i dva pracovníci Ústavu experimentální biologie. Seznam všech oceněných najdete zde.

Mgr. Pavel Dvořák, Ph. D. z Oddělení mikrobiologie

Abecedně prvním úspěšným z ÚEB je Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., který se svému výzkumu věnuje na Oddělení mikrobiologie. Hlavním výzkumným zaměřením laboratoře je biodegradace a biotechnologické zpracování biologicky obtížně rozložitelných organických polymerů z rostlinné biomasy, především z její nestravitelné složky lignocelulózy. Bohužel ani po desítkách let intenzivního výzkumu nejsou odstraněny všechny překážky, které brání jejímu ekonomicky udržitelnému biotechnologickému zpracování. Skupina dr. Dvořáka bude za využití moderních přístupů kombinujících syntetickou biologii s metabolickým a proteinovým inženýrstvím upravovat vybrané mikroorganismy tak, aby degradace lignocelulózy probíhala rychleji a efektivněji než u organismů vyskytujících se v přírodě. Vědci se zaměří především na studium a vývoj efektivnějších biokatalytických systémů pro rozklad lignocelulózových polymerů na kratší oligomery a monomery cukrů a aromatických látek, které mohou bakterie následně využít pro svůj růst a tvorbu žádoucího produktu.

Mgr. Jakub Harnoš, Ph. D. z Oddělení fyziologie a imunologie živočichů

Druhým úspěšným žadatelem o MASH JUNIOR je Mgr. Jakub Harnoš, Ph. D. z Oddělení fyziologie a imunologie živočichů. V rámci svého současného výzkumu se dr. Harnoš zaměřuje na buněčnou migraci, tj. pohyb buněk z jednoho místa na druhé. Navzdory důležitosti migrace jak při vývoji organismu, tak při patogenních procesech jako je tvorba metastáz, však dosud vědci neví, jakým způsobem buňka získává pro tento proces energii. Díky udělení ocenění MASH Junior bude nově vznikající skupina dr. Harnoše studovat, jak buňka přesně instruuje své „elektrárny", mitochondrie, k výrobě energie, která bude následně použita pro buněčnou migraci.

 

Oběma našim pracovníkům srdečně gratulujeme a přejeme úspěch v jejich vědecké kariéře!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info