Na ÚEB vychováváme talenty

11. 2. 2021

V lednu byly oficiálně vyhlášeny výsledky již tradiční soutěže Brno Ph.D. Talent pořádané sdružením JCCM a.s. Brno Ph.D. Talent je prestižní soutěž pro mladé vědecké talenty z brněnských univerzit s cílem podpořit začínající doktorandy. Celková stipendijní podpora činí 300 000 na tři roky, studentům zajistí finanční nezávislost a tím možnost plně se soustředit na vědeckou práci.

Pro rok 2020 bylo ze 130 přihlášených vybráno 25 nejlepších a mezi oceněnými jsou hned čtyři studentky z našeho ústavu. Naše doktorandky uspěly s tématy, která mají za cíl objasnit buněčné děje v různých typech tkání.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

 

Mgr. Lucie Curylová bude zkoumat roli proteinů rodiny p53 v regulaci kmenovosti u sarkomů

Mgr. Lucie Curylová se zabývá výzkumem role proteinu p53 u sarkomů, které patří mezi nejčastější nádory u dětí. Zmíněný protein se v poslední době ukazuje jako důležitý regulátor kmenovosti nádorů, tedy vlastností, které podmiňují rozvoj nádorů rezistentních k léčbě. Vzhledem k tomu, že je aktivita proteinů rodiny p53 v sarkomech často deregulována, bude Lucčin projekt zkoumat možnost využití těchto proteinů jako terapeutických cílů pro nové reaktivátory p53 za účelem zlepšení přežití pediatrických pacientů se sarkomy.

Projekt Lucie Curylové je vedený RNDr. Janem Škodou, Ph.D.  (Laboratoř nádorové biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie, ÚEB)

Mgr. Petra Kompaníková se bude zabývat rolí proteinu Wnt5a v choroidním plexu

Mgr. Petra Kompaníková uspěla s projektem sledujícím úlohu proteinu Wnt5a a to v oblasti mozku zvané choroidní plexus. Wnt5a je protein účastnící se tvorby tzv. rozvětvených struktur, jako jsou například plíce, slinné nebo mléčné žlázy. Na pochopení způsobu, jakým tento protein řídí skládání a tvorbu nových tkání si Petra vybrala choroidní plexus ve 4. mozkové dutině. Tato celkem neznámá sekreční tkáň stojí za produkcí a úpravou složení mozkomíšního moku, který je klíčový pro vývin celé nervové soustavy.

Projekt Petry Kompaníkové je veden prof. Vítězslavem Bryjou, Ph.D. (Laboratoř buněčné komunikace, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB).

 

Mgr. Daniela Kristeková bude zkoumat komplexní odpověď organismu po expozici nanočásticemi těžkých kovů

Mgr. Daniela Kristeková se zajímá o působení nanočástic na organismus, konkrétně pak sleduje buněčné a molekulární odpovědi organismu po expozici nanočásticemi těžkých kovů. Projekt bude mapovat tkáňově specifické změny a distribuci nanočástic u myší po inhalaci například nanočástic olova nebo kadmia. Kromě jiného bude Daniela sledovat také efektivitu odstraňování zmíněných nanočástic. Výzkum může pomoci s odstraňováním nanočástic těžkých kovů z organismů ve znečištěných průmyslových oblastech.

Projekt Daniely Kristekové je vedený doc. Marcelou Buchtovou, Ph.D. (Laboratoř molekulární morfogeneze, ÚŽFG AV ČR, v.v.i; Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB)

 

Mgr. et Mgr. Daniela Rubanová se bude zabývat vývojem a výzkumem nanopolymerních nosičů léčiv pro revmatoidní artritidu

Mgr. et Mgr. Daniela Rubanová získala ocenění za projekt, který má za cíl vývoj a výzkum nových nanopolymerních nosičů léčiv na revmatoidní artritidu. Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění snižující kvalitu života. Současné terapeutické možnosti jako glukokortikoidy, nesteroidní protizánětlivá léčiva a terapeutické protilátky pouze tlumí projevy nemoci a často vykazují vážné vedlejší účinky. Danielin projekt vývoje, charakterizace a preklinické testování nových nanopolymerů konjugovaných s těmito léčivy umožní cílenou terapii, což by mělo vylepšit farmakokinetiku a redukovat vedlejší účinky léčiv.

Projekt Daniely Rubanové je veden doc. Lukášem Kubalou, Ph.D. (Biofyzika imunitního systému, BFÚ AV ČR v.v.i; Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB)

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info