Ocenění ředitele ÚEB

Ředitel ústavu, prof. Jan Šmarda, rozdal při příležitosti shromáždění pracovníků Ústavu experimentální biologie ocenění za významné úspěchy, rozvoj jednotlivých oddělení a výjimečné pracovní výkony.

31. 12. 2022

Oceněno bylo 13 pracovníků Ústavu experimentální biologie. Předání ocenění proběhlo při příležitosti shromáždění pracovníků Ústavu experimentální biologie, které se konalo ve středu 14. prosince 2022.

Z Oddělení genetiky a molekulární biologie byli oceněni prof. Jiří Doškař, který tímto rokem zároveň končí na pozici vedoucího. Ve funkci ho nahrazuje doc. Petr Kuglík, který rovněž převzal z rukou ředitele ústavu cenu. Z OGMB byla také oceněna doc. Eva Drozdová zejména za popularizaci výzkumu v souvislosti s 200letým výročím narození G. J. Mendela. Oceněn byl dr. Pavel Lízal, proděkan pro pregraduální studium PřF MU.

Oddělení mikrobiologie byla oceněna za úspěšný rozvoj studijních programů i celého oddělení doc. Monika Vítězová.

Loschmidtových laboratoří byl oceněn prof. Jiří Damborský.

Oddělení experimentální biologie rostlin byl oceněn dr. Milan Baláž, který je tajemníkem ÚEB. Oceněna byla také doc. Marie Kummerová.

Oddělení fyziologie a imunologie živočichů byli oceněni prof. Alois Kozubík za dlouholetý přínos a rozvoj oddělení, za stejné zásluhy také jeho nástupce prof. Vítězslav Brjya. Doc. Pavel Hyršl byl oceněn zejména za svůj přínos ve správě agendy zahraničních studentů a zahraničních výjezdů. Doc. Marcela Buchtová byla oceněna za rošíření OFIŽ o oblast embryologie.

Mimo akademické pracovníky byla za dlouholetou nadstandardní práci oceněna Lenka Štastná, sekretářka Ústavu experimentální biologie.

Všem oceněným ještě jednou děkujeme za jejich přínos k rozvoji Ústavu experimentální biologie a k ocnění gratulujeme!

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info