Zlaté medaile ke 100. výročí založení PřF MU

Loni oslavila Přírodovědecká fakulta MU 100. výročí své existence. Při příležitosti tohoto jubilea byly významným osobnostem, které jsou nerozlučně spjaty s historií PřF, uděleny pamětní zlaté medaile.

22. 11. 2021

K předání ocenění došlo kvůli loňské epidemické situaci bohužel až letos, a to v pátek 19. 11. 2021 v prostorách refektáře Mendelova muzea na Mendlově náměstí. Z Ústavu experimentální biologie byli vyznamenáni prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (Oddělení genetiky a molekulární biologie), prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (Oddělení experimentální biologie rostlin), prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (Oddělení genetiky a molekulární bioloogie) a prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (Oddělení fyziologie a imunologie živočichů).

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., foto Radek Míča

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. je v současnosti vedoucím Oddělení genetiky a molekulární biologie i Laboratoře molekulární diagnostiky mikroorganismů. Patří k předním českým molekulárním biologům a genetikům, speciálně v oblasti genetiky bakterií a bakteriálních virů. Od roku 2001 pak působí na Masarykově univerzitě jako odborný poradce pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Svou dlouholetou a úspěšnou vědeckou i akademickou činností se na naší fakultě významně zasloužil o rozvoj oboru molekulární biologie.

 

 

prof. RNDr. Jan Gloser, CSc., foto Radek Míča

Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. zavedl moderní přednášky z fyziologie rostlin a ve vědecké práci se zaměřoval především na výzkum vztahů mezi základními funkcemi rostlin s jejich reakcí na podmínky vnějšího prostředí. Díky novým metodám a modernizaci přístrojového vybavení se mu podařilo významně zlepšit odbornou úroveň katedry fyziologie a anatomie rostlin, kde působil mnoho let jako vedoucí. Stál u vzniku českého vědeckého programu pro výzkum polárních oblastí a sám se zúčastnil mnoha expedic do Antarktidy i Arktidy. Značně také přispěl k popularizaci fyziologie a fyziologické ekologie rostlin.

 

 

prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc., foto Radek Míča

Prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. je nyní emeritní profesorkou genetiky na Ústavu experimentální biologie, téměř 20 let také základní kurz genetiky přednášela. Byla překladatelkou a redaktorkou českého překladu obsáhlé učebnice Genetiky (2009, 2017). Věnuje se historii genetiky a je respektovanou expertkou na odkaz Gregora Johanna Mendela. O rozvoj fakulty se zasloužila jako proděkanka, vedoucí katedry genetiky a molekulární biologie, vedoucí pracoviště výzkumu genomu a krátce také jako vedoucí katedry mikrobiologie. Významně se zasloužila o rozvoj oboru genetiky.

 

 

prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc., foto Radek Míča

Prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. působil na přírodovědecké fakultě od roku 1964, po roce 1990 na katedře srovnávací fyziologie a obecné zoologie obnovil výzkum fyziologie savců, následně nově ustanovenou katedru až do roku 2005 vedl. Byl garantem oboru, rozsáhle se věnoval výuce. Zvládl dlouho neřešené problémy organizačního charakteru zděděných z minulosti, jako byla například obtížná prostorová situace a roztříštěnost pracoviště, které je však dnes, coby Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, plně konsolidované a úspěšné. Unikátně propojuje živočišnou fyziologií s imunologií a vývojovou biologií, což je v rámci naší země ojedinělé. K tomuto vynikajícímu stavu profesor Šimek přispěl významnou měrou.

 

Nesmírně si vážíme celoživotního úsilí, které ocenění věnovali rozvoji našich oborů, a k získání zlatých medailí srdečně gratulujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info