Oddělení experimentální biologie rostlin

Na Oddělení experimentální biologie rostlin (OEBR) se zabýváme výukou i výzkumem fyziologických procesů od buněčné úrovně až po celé populace rostlin. Malé pracovní týmy uspořádané do několika laboratoří zkoumají zejména problematiku reakcí rostlin na nepříznivé podmínky vnějšího prostředí. Zajímá nás především efektivita využívání vnějších zdrojů látek a energie v metabolických procesech, změny růstu a vývoje rostlin i mechanismy regulace všech těchto procesů. K práci využíváme pestrou škálu metod od čistě fyziologických až po fyzikální a molekulárně biologické. Probíhající výzkum je u nás zaměřen především na:

  1. stresovou fyziologii fotosyntézy extremofilních organismů,
  2. specializované biofyzikální metody ve výzkumu odolnosti rostlin vůči chladu a mrazu,
  3. projevy oxidativního stresu ve fotosyntetickém aparátu chloroplastu,
  4. limitní faktory xylémového transportu a vodního provozu rostlin,
  5. metabolismus dusíku,
  6. studium vlivu perzistentních organických polutantů,
  7. studium účinků růstových regulátorů při in vitro kultivaci rostlin,
  8. vliv arbuskulární a orchideoidní mykorrhizy na příjem minerálních živin hostitelskými rostlinami.

Chceš vědět víc o studiu u nás?

Laboratoře

Kontakty

doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

vedoucí Oddělení experimentální biologie rostlin

telefon: 549 49 3972
e‑mail:

Webové stránky oddělení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info